Ga direct naar de inhoud van de pagina
Afbeelding van Spellende kinderen in speelplek Jungle in Rivierenwijk Afbeelding van twee vrouwen

Leven

Naast woningbouwplannen wordt met de wijkvernieuwing ook gewerkt aan de voorzieningen, de openbare ruimte en het sociaal programma van de Rivierenwijk.

Kindcentrum

De Rivierenwijkschool (Venenlocatie en Circuitschoollocatie) is ondergebracht in een nieuw schoolgebouw naast de Amstellaan in Venenpark-Oost. Dit gebouw heet het Kindcentrum en bestaat uit een aantal klaslokalen, 2 speellokalen en een gymzaal. Verder biedt het onderdak aan een peuterspeelzaal en kinderopvang.

Huis van de Wijk

De buurthuizen De Venen en De Bron zijn opgegaan in het Huis van de Wijk. De locatie aan het Spuipad 1 is het gerenoveerde onderkomen van De Bron. Bewoners beheren het Huis van de Wijk zelf. Hiervoor is een bewonersstichting opgericht.

Gezondheidscentrum

Sinds eind 2014 is er aan het Spuipad 2A het basisgezondheidscentrum. In dit centrum vindt u de huisarts, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut en de apotheker.

Winkelcentrum Deltaplein

Het Deltaplein vraagt om een nieuw leven. Daarom zijn er een aantal ontwikkelingen. Zo breidt de Lidl uit. De methode van de Deltadeal is toegepast voor de woningen boven de winkels. Hierdoor zijn ook de achtergevel aan de Roerstraat en de raampanelen aan de Geleenstraat vernieuwd. Daarnaast is het Deltaplein heringericht. Er zijn onder andere meer parkeerplaatsen gekomen en de ruimte heeft een logische indeling.

Wandelroute Rivierenwijk

De Rivierenwijk heeft een eigen wandelroute! Een verrassend ommetje van 3,5 kilometer brengt u langs leuke plekken in de wijk. Op deze route vindt u informatiebordjes. Hierop staat een QR-code. Als u deze code scant, gaat u naar een webpagina. Daar vindt u meer informatie over bijvoorbeeld waterdieren of het Holterbad. Wilt u meteen van start? Kijk dan eerst op de pagina Wandelroute Rivierenwijk.

Openbare ruimte in de wijk

Met de wijkvernieuwing werkt de gemeente aan het verbeteren van de openbare ruimte en de infrastructuur van de wijk.

Bekijk alle projecten en werkzaamheden op de pagina Projecten. Er is ook een overzicht van de afgeronde projecten.

Sociaal programma Rivierenwijk

Bewoners zijn vooral ook zelf aan zet. Via WijDeventer leveren zij ideeën aan, die het leven in hun wijk fijner maken. Voor wijk 3 (waar Rivierenwijk bij hoort) zijn wel 40 bewonersgroepen bezig met het maken van plannen.

Leefbare Rivierenwijk

Het project Leefbare Rivierenwijk is in samenwerking tussen gemeente Deventer, Rentree en provincie Overijssel in maart 2012 gestart. De fysieke herstructurering in de wijk moest toen nog starten. Met betrokken bewoners is toen gekeken welke overlast situaties konden worden en welke ideeën zij hadden om de beleving van de overlast te verminderen.

De ideeën van de bewoners zijn op basis van de leefbaarheidsscan vertaald naar een aantal maatregelen voor en met bewoners. Hierop is ook de bijdrage voor de leefbare wijk vanuit de 3 partijen gebaseerd. De uitgevoerde maatregelen zijn:

  • verplaatsen van de speelplek oude Deltaschoollocatie naar Zandkreekstraat;
  • plaatsen van een webcam om de werkzaamheden in de wijk te kunnen volgen;
  • een aanspreekpunt regelen waar klachten over veiligheid of overlast gemeld konden worden (medewerker Rentree en later de wijkwinkel);
  • aanbrengen van kunst in de fietstunnel en op brug over Amstellaan, zodat men zich er veilig blijft voelen en graffiti wordt voorkomen;
  • realiseren van een kunstwerk dat afleidt van de werkzaamheden en de verandering in de wijk symboliseert;
  • project floating flowers in de Holterkolk als tegenhanger van de sloop- en bouw werkzaamheden Amstellaan en langs de Deltalaan;
  • projecten bouw op de Rivierenwijkschool, om kinderen kennis te laten maken met de bouw en te wijzen op de gevaren;
  • groenschoonacties in de wijk;
  • plaatsen van containers bij sloop woningen om vervuiling van de omgeving tegen te gaan.

En nog veel meer. Het project draagt bij aan een leefbare Rivierenwijk.