Ga direct naar de inhoud van de pagina

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn uitgebracht.


Stedenbouwkundig plan De Venen vastgesteld

In de 2e helft van 2017 start de bouw van circa 100 nieuwbouwwoningen in de Rivierenwijk. Rentree en gemeente Deventer hebben hiervoor in overleg met omwonenden een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels vastgesteld.

Afbeelding van De Venen

Het stedenbouwkundig plan (pdf, 9,5 MB) voor het Venengebied is niet ‘slechts’ aan de bureaus van Maartje Luisman en Erwin Stoffer van bureau SVP uit Amersfoort bedacht. Bewoners, de klankbordgroep De Venen, de gemeente en Rentree werkten er hard aan mee. Uiteindelijk kwam plan ‘Het Venenplein’ als favoriet naar voren.

Naast het meepraten over de randvoorwaarden zijn de omwonenden ook betrokken geweest bij de selectie van het externe bureau, bij de rondgang door het gebied, bij de keuze van het uiteindelijke model en bij de afbakening van het gebied.

Erwin Stoffer van SVP  vertelt: “We zijn gestart met een 1e avond in de wijk, om samen met bewoners te spreken over wat goed zou zijn op deze plek. Wat hoort echt bij dit gebied in de Rivierenwijk? Daar kwamen allemaal erg enthousiaste reacties op. Die avond hebben we veel informatie opgehaald uit de buurt. Met die informatie en suggesties hebben wij 3 scenario’s (ruimtelijke plannen) uitgewerkt. Tijdens de volgende bewonersavond hebben we die scenario’s neergelegd en per tafel hebben de bewoners kunnen aangeven wat zij goed en minder goed vonden aan de plannen. ‘Het Venenplein’ werd de grote favoriet. “

Het Venenplein

Bewoners vinden het plan heel open. Er is veel ruimte en groen in het plan en er blijft veel park over. Er is rekening gehouden met een goede inpassing van de bomen. De Japanse sierkersen die in het plan staan getekend, zijn een idee van de bewoners. Vroeger stond deze soort bij de oude Venenschool in de tuin. Ook de positie van het appartementengebouw sprak de bewoners aan in dit scenario: relatief ver van de bestaande woningen af en door de vorm oogt het gebouw minder hoog. “De massa van het appartementengebouw is ontworpen als 2 extra grote huizen, zou je kunnen zeggen, met een puntkap. Daardoor doet het gebouw mee met de rest van de buurt”, legt Maartje Luisman uit. Het gebouw zorgt voor een mooie stadsentree.

Stedenbouwkundig plan

“Er zijn rijtjes woningen met een kap getekend, waarvan de eindwoningen een gedraaide nok hebben. Dat komt veel voor bij de bestaande woningen in de buurt. Het is een gezellige buurt waar mensen elkaar kennen, waar een praatje gemaakt kan worden in de voortuin. Rondom het Venenplein ontstaan eigenlijk straks 3 nieuwe woonblokken die het Venenplein omarmen”, legt Maartje Luisman uit.

Planning

Nu het stedenbouwkundig plan klaar is en in augustus is vastgesteld, wordt het bestemmingsplan aangepast. Het hele terrein wordt klaargemaakt voor de woningbouw. In de tussentijd begint de selectie van een aannemer. Naar verwachting start dan begin 2018 de bouw van de woningen.

De woningen worden gebouwd in het Venengebied, waar de voormalige Venenschool en het buurthuis De Venen zijn gesloopt.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Stedenbouwkundig plan De Venen application/pdf pdf 9.732,6 KB Download