Ga direct naar de inhoud van de pagina

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn uitgebracht.


Informatieavond Venengebied op 9 juni

Op donderdag 9 juni is er van 19.15 tot 21.15 uur een informatieavond voor bewoners van het Venengebied. Zij hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.

Op 18 april heeft een bewonersbijeenkomst over het Venengebied plaatsgevonden. Bureau SVP Architectuur en Stedenbouw heeft met bewoners van gedachten gewisseld over de toekomstige woonbuurt. Daarnaast is ook een gezamenlijke rondwandeling gemaakt en is vervolgens in groepjes verder gesproken over de plannen in de wijk aan de hand van de 3 modellen.

De plannen zijn nader uitgewerkt naar 1 model. We nodigen bewoners van het Venengebied uit om kennis te nemen van deze uitwerking. Ook kunt u eventueel uw opmerkingen met ons delen op de informatieavond van donderdag 9 juni

Programma

Graag nodigen we u uit om mee te denken over de vernieuwing van De Venen. U bent van 19.15 tot 21.15 uur welkom in Wijk- en Speeltuinvereniging De Ark aan de Oude Bathmenseweg 5.

De avond ziet er als volgt uit:

  • 19.15 - 19.30: inloop
  • 19.30 - 19.35: aftrap / doel van de avond
  • 19.35 - 19.50:

- terugblik: wat hebben we opgehaald, welke conclusies zijn er te trekken
- rondwandeling
- dna van de wijk
- reacties 1e denkrichtingen
- aandachts- en zorgpunten

  • 19.50 - 20.15:

- toelichting uitgewerkte denkrichting 
- hoofdopzet plan
- groen (inpassing bomen, waterberging/overlast)
- woningtypes
- ideeën beeldkwaliteit/architectuur
- kort filmpje over de rondwandeling in de buurt

  • 20.15 - 20.30: koffie
  • 20.30 - 21.00: doorpraten in groepjes
  • 21.00 - 21.15:  terugkoppeling en afsluiting (toelichten vervolgproces/planning)

Zoals eerder aangekondigd, wordt het onderdeel verkeer en parkeren in een aparte bijeenkomst besproken. Hiervoor ontvangen bewoners binnenkort een uitnodiging.