Ga direct naar de inhoud van de pagina

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn uitgebracht.


Start werkzaamheden Venengebied

Op 23 oktober 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herontwikkeling van het gebied De Venen.

Het gebied De Venen

Er worden hekken geplaatst rondom de locatie. Ook start aannemer Dusseldorp met het opschonen van het gebied. In de week daarna begint de aannemer met de bodemsanering bij het voormalige woonwagenkamp.

Werkzaamheden

Het gebied wordt bouwrijp gemaakt. Hiervoor wordt de bodem bij het voormalig woonwagenkamp gesaneerd. Voor de werkzaamheden kapt de aannemer een aantal bomen. De vervuilde grond wordt afgevoerd van de locatie. De schatting is dat deze werkzaamheden ongeveer een week duren.

Na de bodemsanering wordt begonnen met de voorbereidingen van het bouwrijp maken van het gehele terrein. De planning hiervan is nog niet bekend. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond op 19 oktober in De Ark. Hier komen de nieuwbouwplannen, de nieuwe inrichting van het gebied en de planning aan de orde.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem contact op met

  • Judith Meekes, projectleider voor het bouw- en woonrijp maken van het projectgebied De Venen: 06 533 21 423 of j.meekes@deventer.nl.
  • Sander Rutjes, uitvoerder Dusseldorp (aannemer): 06 835 44 346 of s.rutjes@dusseldorp.nu.