Ga direct naar de inhoud van de pagina

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn uitgebracht.


Terugkoppeling informatiebijeenkomst De Venen

Over de plannen voor De Venen was op 18 april 2017 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond is een korte toelichting gegeven op de stand van zaken van het project. Ook is het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan aan de omwonenden van De Venen gepresenteerd.

Het inrichtingsplan laat zien hoe we de buitenruimte willen inrichten qua straten, parkeren, groen etc. Dit plan is de basis voor het zogenaamde bouwrijpmaken van het gebied, het maken van een bestek voor het woonrijpmaken en de inhuur van een aannemer voor de uitvoering hiervan.

Voor omwonenden was de mogelijkheid om eventuele opmerkingen en aanvullingen op het plan te maken. Bekeken wordt dan of deze opmerkingen meegenomen kunnen worden in het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan. Bekijk de gemaakte opmerkingen over het plan (pdf, 319 KB).

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Terugkoppeling De Venen - informatieavond 18 april 2017 application/pdf pdf 319,6 KB Download
Voorlopig ontwerp De Venen application/pdf pdf 769,8 KB Download