Ga direct naar de inhoud van de pagina
Afbeelding van Twee jongens Afbeelding van Jongen

De Venen

Begin 2017 is het stedenbouwkundig plan De Venen vastgesteld. Sindsdien zijn de plannen uitgewerkt.

Afbeelding van De Venen

Eind 2017 is begonnen met het bouwrijpmaken van de locatie (onder andere rioolaanleg). In april 2018 is aannemer Nikkels gestart met de winingbouw.

Woningbouw wordt begin 2019 opgeleverd. Deze bestaat uit 25 sociale huurappartementen, 24 sociale huurwoningen en 32 koopwoningen.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan (pdf, 9,5 MB) is tot stand gekomen in nauw overleg met de omwonenden, die zich hebben georganiseerd in de Klankbordgroep De Venen. Naast het meepraten over de randvoorwaarden zijn de omwonenden ook betrokken geweest bij de selectie van het externe bureau, bij de rondgang door het gebied, bij de keuze van het uiteindelijke model en bij de afbakening van het gebied.

Bekijk het voorlopig ontwerp De Venen (pdf, 750 KB).

Keer terug naar de kaart

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Stedenbouwkundig plan De Venen application/pdf pdf 9.732,6 KB Download
Voorlopig ontwerp De Venen application/pdf pdf 747,9 KB Download