Ga direct naar de inhoud van de pagina
Twee fietsers in het winkelcentrum Bewoners kijken naar maquette

Wonen

Gemeente Deventer en woningcorporatie Rentree werken samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de herstructurering van de Rivierenwijk. De projecten gaan ook in 2016 door.

Amstellaan

Rentree realiseert in het centrale gebied van de wijk nieuwbouwwoningen. Het gaat hier om de Oude Bathmenseweg (afgerond), het Deltaveld (afgerond), het centrale gebied (stedenbouwkundig plan klaar, opstart bouwfase) en de Venenlocatie (opstart stedenbouwkundig plan in 2015).

Voor de actuele stand van zaken kijkt u op de website van Rentree.

Energiecoaches

Vanuit het sociaal programma is het project energiecoaches opgestart. Bewoners van de Rivierenwijk worden opgeleid om medebewoners te wijzen op energiebesparing in huis. Dit gebeurt door huiskamergesprekken met behulp van het boekje over energie besparen (pdf, 1 MB).

Garageboxendeals

Op een vergelijkbare manier als de Deltadeals, worden ook garageboxen opgeknapt. Inmiddels zijn opĀ 2 plekken de boxen vernieuwd door de eigenaren. De buitenruimte is door de gemeente opgeknapt.

Projecten Rivierenwijk

In de Rivierenwijk gebeurt veel. Bekijk hier alle lopende en afgeronde projecten in de Rivierenwijk.